IEMI (EMP/HPM) – vaimennusmittaukset

Vaimennusmittaus on prosessi, jossa mitataan ja arvioidaan häiriösuojatun tilan tai laitteen kykyä suojata sähkömagneettisilta pulsseilta. Mittauksilla varmistetaan, että tila tai laite täyttää tarvittavat suojavaatimukset esimerkiksi sotilas-, tietoturva- tai teollisuussovelluksissa.

Vaimennusmittauksilla tunnistetaan puuttelliset kohdat suojauksessa ja tehdään korjausehdotus. Puutteet korjataan ja siten varmistetaan, että suojatut tilat ja laitteet toimivat odotetusti ja suojaavat kriittisiä komponentteja EMP-hyökkäyksiltä tai häiriöiltä.

Vaimennusmittaus tulee tehdä ennen häiriösuojatun tilan tai laitteen käyttöönottoa tai jos tilaan on tehty muutoksia (esim. Läpivientejä).

Määräaikaistarkastuksissa selvitetään mahdolliset vuotokohdat, mitataan suodattimien vaimennus sekä ovien kunto (tiivisteiden kuluneisuus)

Jätä yhteydenottopyyntö